Antti Tuomivaara
Tyylisuunnat: rock
Soittimet: basso
Yhtyeet: Kotoisat Sävyt