Veli-Matti Saarenpää
Tyylisuunnat: punk rock
Soittimet: kitara
Yhtyeet: The Hippron
Terveet Kädet