Ville Alakörkkö
Paikkakunnat: Rovaniemi
Tyylisuunnat: heavy rock
Soittimet: rummut
Yhtyeet: Diathos
Intervention