Anthropos

Anthropos
Julkaisuvuosi: 1996
Julkaisija: PPO Taidepaja
Yhtye: Anthropos