Ville Vuorenmaa
Taiteilijanimi: Vilu
Tyylisuunnat: punk rock
Soittimet: kitara, laulu
Yhtyeet: Sur-rur
Yhteiskunnan Ystävät?